Dijital İmalat (Türkçe)

Tasarım, üretim ve ürün kullanımından gelen verileri entegre ederek ve kullanarak üretim süresini ve maliyetini azaltmaya; ürün yaşam döngüsü boyunca, ürün, süreç ve kurumsal performans ile modelleme ve gelişmiş analitik araçları iyileştirmek için üretim süreçlerini sayısal hale getirmeye odaklanan imalat yöntemidir.

Digital Manufacturing (English)

Digital manufacturing focuses on reducing the time and cost of manufacturing by integrating and using data from design, production, and product use; digitizing manufacturing operations to improve product, process, and enterprise performance, and tools for modeling and advanced analytics, throughout the product life cycle.

Digitale Fertigung (-e) (Deutsch)

Die digitale Fertigung konzentriert sich auf die Reduzierung von Zeit und Kosten der Fertigung durch Integration und Verwendung von Daten aus Design, Produktion und Produktnutzung; Digitalisierung der Fertigungsvorgänge zur Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Unternehmensleistung sowie Betriebsmittel für die Modellierung und erweiterte Analyse während des gesamten Produktlebenszyklus.

Açıklama:

Dijital imalat; bilgi teknolojisi sistemlerinin tedarik sistemine entegrasyonu yoluyla , ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla tercih edilir. Sayısal üretim, operatör müdahalesini en aza indirger. Tasarımda ve üretimde, otomatik sistem, süreç ve araçların kullanılması yoluyla, müşterilere hızlı ve uygun maliyetli ürün sunulmasına imkan sağlar.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Akıllı İmalat (Smart Manufacturing) Akıllı Üretim (Smart Production), Dijital İmalat (Digital Manufacturing), Dijital Üretim (Digital Production)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss... ,