Dijital Yıkım (Türkçe)

Yeni dijital teknolojilerin ve iş modellerinin, mevcut mal ve hizmetlerin değerlerini etkilediği durumda oluşan değişikliktir.

Digital Distruption (English)

The change that occurs when new digital technologies and business models affect the value proposition of existing goods and services.

Digitale Disruption (-e) (Deutsch)

Die Veränderung, die auftritt, wenn neue digitale Technologien und Geschäftsmodelle das Wert-Angebot bestehender Waren und Dienstleistungen beeinflussen.

Açıklama:

Genelde, dijital yıkım; büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti (IoT) veya kendi cihazını getir (BYOD) hareketi gibi, dijital bir yenilikten sonra gerçekleşir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Digital Devrim (Digital Revolution) Dijital Yıkım (Digital Distruption), Kendi Cihazını Getir (Bring Your Own Device) Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
SEARCHCIO.TECHTARGET.COM, searchcio.techtarget.com/de...