DevOps (Türkçe)

Ekipleri, iş değerine, iş birliği içinde çalışmaya, yazılımı küçük adımlarla daha sık konuşlandırmaya ve güvenilir çözüm üretimine odaklanmaya teşvik eden, bir yazılım oluşturma ve kullanma felsefesidir.

DevOps (English)

A philosophy for how to build and operate software that encourages teams to focus on business value, work collaboratively, deploy software more frequently in smaller increments and build reliable solutions.

DevOps (Deutsch)

Eine Philosophie zum Errichten und Betreiben von Software, die Teams dazu ermutigt, sich auf den Geschäftswert zu konzentrieren, zusammenzuarbeiten, Software häufiger in kleineren Schritten bereitzustellen und zuverlässige Lösungen zu erstellen.

Açıklama:

DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ve BT işlemlerini (Ops) birleştiren bir dizi uygulamadır. Sistem geliştirme yaşam döngüsünü kısaltmayı ve yüksek yazılım kalitesiyle sürekli teslimat sağlamayı amaçlar.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Teknolojisi (Information Technology) Yazılım Geliştirme (Software Development) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development Life Cyle)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ATOS.NET , atos.net/content/mini-sites...