Belirleyici Etkileşim (Türkçe)

Temin edilen bilgiler temelinde, gözlemlenebilir durum geçiş dizinlerinin açık ve net bir şekilde belirlendiği etkileşimdir.

Deterministic Interaction (English)

Interaction in which the state transition which can be observed is unambiguously determined due to the information received.

Deterministische Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion, bei der der beobachtbare Zustandsübergang aufgrund der empfangenen Informationen eindeutig festgelegt ist.

Açıklama:

Hızlı, esnek, yenilikçi ve uyumlu bir ortak çalışma sisteminde karşılıklı etkileşimin kalitesi belirleyicidir. Etkileşim; bilişim biliminde, iletişim ile yakın ilişki içerisindedir.

İlgili Kavramlar:
Belirleyici Etkileşim (Deterministic Interaction), Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology) Etkileşim (Interaction), Etkileşim Alanı (Interaction Domain) Etkileşim Modeli (Interaction Model) Etkileşim Yönetimi (Interaction Management) İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...