Uygulama (Türkçe)

Bir bilgi sistemi tarafından barındırılan yazılım programıdır.

Application (English)

A software program hosted by an information system.

Applikation (-e) (Deutsch)

Ein Softwareprogramm, das von einem Informationssystem gehostet wird.

Açıklama:

Bir kullanıcı için, doğrudan, belirli bir işlevi yerine getiren ve sistem kontrolü, izleme veya yönetim ayrıcalıklarına erişim olmadan yürütülebilen yazılım programıdır. Dijital dönemde, mal ve hizmet üretiminde, müşteriler ve kullanıcılar üretim süreçlerinin odak noktasındadır. Üreticiler,bu hızlı iletişim ortamında, müşteriler ve kullanıcılardan kopmamak için çeşitli uygulamalar geliştirir. Uygulama programlama arayüzü (API) sayesinde, bu uygulamalar; iş süreçlerine, hizmetlere, içerik ve verilere, müşteri kanallarına, dahili ekiplere ve bağımsız geliştiricilere kolay ve güvenli şekilde bağlanırlar.

İlgili Kavramlar:
Araştırma ve Geliştirme ArGe (Research and Development) Kıyaslama (Benchmarking), Ürün Geliştirme (Product Development) Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü (Product Development Life Cycle)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
NIST, csrc.nist.gov/glossary/term... GUIDE TO IOT TERMİNOLOGY, www.telenorconnexion.com/io...