Dağılım Görünümü (Türkçe)

Kaynaklara yönelik uygulamaların yapısal eşleştirilmesidir. Not: Bir örnek olarak, çeşitli bilişim teknolojisi sistemleri arasında yönetim katmanının içeriğinin dağılımı gösterilebilir.

Deployment View (English)

Structural mapping of applications to resources. Note: Practical example is the distribution of the contents of an administration shell across different IT systems.

Verteilungssicht (-e) (Deutsch)

Strukturelle Verortung von Anwendungen auf Ressourcen.Anmerkung: Konkretes Beispiel ist die Verteilung der Inhalte einer Verwaltungsschale auf verschiedene IT-Systeme.

Açıklama:

Dağınık vaziyetteki sistemlerde istenilen hedeflere ulaşmak ve işletmelerin yazılım çözümlerine katkı sağlamak için; öncelikle yazılım dağılım görünümü modeli çıkartılır. Bir sistemdeki dağılım görünümü, birleşik modelleme dili (Unified Modeling Language, UML) yardımıyla yapılan dağılım diyagramı aracılığıyla, belirgin şekilde, modele yansıtılır.

İlgili Kavramlar:
Birleşik Modelleme Dili (Unified Modeling Language) Dağılım Diyagramı (Deployment Diagram) Dağılım Görünümü (Deployment View), Referans Mimari (Reference Architecture), Referans Model (Reference Model)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019, www.vdi.de/ueber-uns/presse...