Dağıtık Yapay Zeka (Türkçe)

Sürü zekasından çok etmenli teknolojilere kadar uzanan ve temelde, belirli bir sorun için dağıtılmış çözümlerin geliştirilmesi ile ilgili bir teknoloji ve yöntem sınıfıdır.

Distributed Artificial Intelligence (DAI) (English)

A class of technologies and methods that span from swarm intelligence to multi agent technologies and that basically concerns the development of distributed solutions for a specific problem.

Verteilte Künstliche Intelligenz (-e) (Deutsch)

Eine Art von Technologien und Methoden, die von Schwarmintelligenz bis hin zu Multi-Agent-Technologien umfassen und sich im Wesentlichen auf die Entwicklung verteilter Lösungen für ein bestimmtes Problem beziehen.

Açıklama:

Dağıtık yapay zeka; yapay zekanın akıl yürütme, planlama, öğrenme ve algılama problemlerini, özellikle büyük verilere ihtiyaç duyulması halinde, sorunu özerk işlem düğümlerine (aracılara) dağıtarak çözmeyi amaçlar.

İlgili Kavramlar:
Dağıtık Yapay Zeka (Distributed Artificial Intelligence), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Merkezi Olmayan Yapay Zeka (Decentralized Artificial Intelligence) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MEDIUM.COM, medium.com/@Francesco_AI/di...