Merkezi Olmayan Kontrol (Türkçe)

Komşular arasındaki yerel etkileşimlerle karakterize olan kontroldür.

Decentralized Control (English)

A control characterized by local interactions between neighbors.

Dezentrale Steuerung (-e) (Deutsch)

Eine Steuerung ist durch lokale Interaktionen zwischen den Anrainern gekennzeichnet.

Açıklama:

Merkezi olmayan kontrol; süreç kontrol endüstrilerinde karmaşık üretim süreçlerini denetlemek için kullanılırken, petrokimya endüstrisi gibi büyük, sürekli üretim tesislerinde daha yaygın kullanılmaktadır. Bu yöntem ile, merkezi bir bilgisayar ağı kullanılarak, sistem ayarları; hiyerarşik bakımdan yukarıdan aşağıya doğru, verimli şekilde koordine edilebilir.

İlgili Kavramlar:
Belirsizlik (Uncertainty) Büyük Ölçekli Sistemler (Large Scale Systems) Dağıtık Kontrol (Distributed Control) Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition), Merkezi Olmayan Kontrol (Decentralized Control)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
SCIENCEDIRECT.COM, www.sciencedirect.com/scien...