Derin Öğrenme (Türkçe)

İnsan beyninin yapısını ve işlevini taklit etmek için, yapay sinir ağları oluşturan bir makine öğrenme tekniğidir.

Deep Learning (English)

A machine learning technique that constructs artificial neural networks to mimic the structure and function of the human brain.

Tiefgehendes Lernen (-s) (Deutsch)

Eine maschinelle Lerntechnik, die künstliche neuronale Netze aufbaut, um die Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns nachzuahmen.

Açıklama:

Makine öğreniminde kullanılan, çoklu ve doğrusal olmayan dönüşümlerden oluşan model mimarilerini kullanarak, verilerdeki üst düzey soyutlamaları modellemek için kullanılan bir algoritma koleksiyonudur. Derin öğrenme (derin yapılandırılmış öğrenme, hiyerarşik öğrenme, ya da derin makine öğrenmesi) bir veya daha fazla gizli katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine öğrenme algoritmalarını kapsayan çalışma alanıdır.

İlgili Kavramlar:
Derin Öğrenme (Deep Learning), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
DEEPAI, deepai.org/machine-learning... TECHOPEDIA.ORG www.techopedia.com/definiti...