Veri Sahipliği (Türkçe)

Tek bir parça veya bir dizi veri ögesi üzerinde, yasal haklara ve tam denetime sahip olma eylemidir.

Data Ownership (English)

The act of having legal rights and complete control over a single piece or set of data elements.

Dateneigentum (-s) (Deutsch)

Der Akt von Besitz der juristischen Rechte und der vollständigen Kontrolle über ein einzelnes Stück oder eine Menge von Datenelementen.

Açıklama:

Veri sahipliği, bir kuruluşun kurumsal çaptaki verilerinin yasal sahipliğini ayrıntılandıran bir veri yönetişim sürecidir. Belirli bir kuruluşun veya veri sahibinin verilere erişimini sağlamak, düzenlemek, değiştirmek, paylaşmak ve kısıtlamak hakkı vardır. Veri sahipliği; veri sahibinin bu ayrıcalıklarının tümünü üçüncü bir tarafa atama, paylaşma veya teslim etme hakkını da tanımlar. Bu kavram, genellikle, merkezi veya dağıtılmış büyük veri havuzlarına sahip işletme ve kuruluşlarda uygulanır.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Büyük Veri Etiği (Big Data Ethics) Veri Bilimi (Data Science) Veri Sahipliği (Data Ownership), Veri Yönetimi (Data Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM , www.techopedia.com/definiti...