Veri Madenciliği (Türkçe)

Veri madenciliği, veri analizi yoluyla iş sorunlarını çözmeye yardımcı olabilecek kalıpları ve ilişkileri tanımlamak için büyük veri kümelerini sıralama sürecidir.

Data Mining (English)

The process of sorting through large data sets to identify patterns and relationships that can help solve business problems through data analysis.

Data-Mining (-s) (Deutsch)

Der Prozess des Sortierens von großen Datenmengen, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die zur Lösung von Geschäftsproblemen durch Datenanalyse beitragen können.

Açıklama:

Veri madenciliği veri analitiğinin önemli bir parçasıdır. Veri setlerinde yararlı bilgiler bulmak için gelişmiş analitik tekniklerini kullanan bir disiplindir. Veri madenciliği, verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesine yönelik bir veri bilimi metodolojisi olan 'veri tabanlarında bilgi keşfi süreci'nin bir parçasıdır. Veri madenciliği, yapay zeka, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi vb. tekniklerle birlikte kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Veri Bilimi (Data Science) Veri Madenciliği (Data Mining), Veri Sörfü (Data Surfing) Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHTARGET.COM, www.techtarget.com/searchbu...