Veri Okuryazarlığı (Türkçe)

Verileri okuma, üzerinde çalışma, analiz etme ve veri ile iletişim kurma yeteneğidir.

Data Literacy (English)

The ability to read, work with, analyze and communicate with data.

Datenkompetenz (-e) (Deutsch)

Die Fähigkeit, Daten zu lesen, damit zu arbeiten, zu analysieren und mit ihnen zu kommunizieren.

Açıklama:

Okuryazarlık kavramındaki gibi, veri okuryazarlığı da, verilerle çalışmadaki yeterliliklere odaklanır. Veri analizinin karmaşıklığı; özellikle büyük veri bağlamında, veri okuryazarlığı için matematik ve istatistik bilgisi gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Veri Analizi (Data Analysis) Veri Bilimi (Data Science) Veri Okuryazarlığı (Data Literacy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
QLIK.COM, www.qlik.com/us/bi/data-lit...