Veri Girişi (Türkçe)

Klavye, fare, dijital kalem veya dokunmatik ekran gibi veri giriş cihazları kullanılarak veya konuşma tanıma yazılımı aracılığıyla, bir veri tabanının uygun kısımlarına doğrudan veri girişidir.

Data Entry (English)

Direct input of data in the appropriate data fields of a database, through the use of a human data-input device such as a keyboard, mouse, stylus, or touch screen, or through speech recognition software.

Dateneingabe (-e) (Deutsch)

Direkte Eingabe von Daten in die passende Datenfelder einer Datenbank über ein menschliches Dateneingabegerät wie eine Tastatur, eine Maus, einen Stift oder ein Touchscreen oder über eine Spracherkennungssoftware.

Açıklama:

Veri girişi, el yazısı, taranmış belge, ses veya görüntü kayıtları vb. çeşitli şekillerde olabilir. Veri girişinde önemli olan; güvenilir ve hızlı veri girişidir. Ekleme, değiştirme veya çıkarma şeklinde uygulanabilir. Veri girişi elle yapılabildiği gibi, bilgi sistemleri ve ağlar kanalıyla otomatik olarak da yapılabilir.

İlgili Kavramlar:
Veri (Data) Veri Bilimi (Data Science) Veri Girişi (Data Entry), Veri Modellemesi (Data Modelling) Veri Tabanı (Database)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...