Veri Tabanlı Pazarlama (Türkçe)

Müşterilere yönelik detaylı bilgi temelinde, hedef grup odaklı, pazar geliştirme çalışmasıdır.

Database Marketing (English)

Target group oriented market cultivation based on detailed information about the customers.

Database Marketing (-s) (Deutsch)

Zielgruppenorientierte Marktbearbeitung auf der Basis detaillierter Informationen über die Kunden.

Açıklama:

Dijital dönüşümle birlikte, özellikle geri hizmet alanında kurumsal kaynak planlaması sistemlerinden, ön ofisteki müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine ve günümüzde, büyük verileri kullanarak şirket dışı deneyimlerin kullanıldığı veri tabanlı pazarlama sistemine geçilmiştir. Bu, müşterilere yönelik verilerin artmasıyla firma içinden dış taleplere yönelik odaklanmanın ortaya çıkardığı gelişmedir.

İlgili Kavramlar:
İşletmeden Tüketiciye (Business to Consumers), Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Müşteri Odaklı (Customized), Veri Bilimi (Data Science) Veri Tabanlı Pazarlama (Database Marketing)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
WIRTSCHAFTLEXIKON.GABLER.DE, wirtschaftslexikon.gabler.d...