Siber Dünya (Türkçe)

Bilgisayarlar arası iletişim dünyası. Siber alanda gerçek veya sanal bir bilgi dünyası.

Cyberworld (English)

The world of inter-computer communication . A real or virtual world of information in cyberspace.

Cyberwelt (-e) (Deutsch)

Die Welt der Kommunikation zwischen Computern . Eine echte oder virtuelle Informationswelt im Cyberspace.

Açıklama:

Genellikle bir video oyununda veya sanal gerçeklik senaryosunda kullanılan görsel, elektronik mekandır (Örneğin; Avatar filmi ortamı) .

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Siber Fiziksel Sistemlerin Mimarisi (Cyber Physical Systems Architecture)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
YOURDICTIONARY.COM, www.yourdictionary.com/cybe...