Siber Fiziksel Sistem Platformu (CPS Platform)

Siber Fiziksel Sistem Platformu (CPS Platform) (Türkçe)

Bir uygulama etki alanı için, siber fiziksel sistemin verimli şekilde oluşturulması ve entegrasyonuna yönelik yönetim ve üretim hizmetleri ve tanımlanmış hizmet kalitesi özellikleriyle, bir iletişim ve sistem altyapısının uygulanmasıdır.

Cyber Physical System Platform (CPS Platform) (English)

Implementation of a communication and system infrastructure with necessary management and production services and defined quality of service characteristics for the efficient construction and integration of CPS for an application domain.

Cyber Physical System Platform (CPS Platform) (Deutsch)

Implementierung einer Kommunikations- und System-infrastruktur mit erforderlichen Management- und Produktivdiensten und definierten Quality of Service-Eigenschaften zum effizienten Aufbau und der Integration von CPS für eine Anwendungsdomäne.

Açıklama:

Siber Fiziksel Sistemler (CPS), özerk ve merkezi olmayan yapılarıyla, gerçek ve sanal sistemlerin kaynaştığı akıllı fabrikaların temelini oluşturmaktadır. CPS platformu ise; insanların interneti, nesnelerin interneti ve hizmetlerin internetinin birbirine bağlanmasına ve etkileşimde olmasına imkan sağlayan ortamdır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Cyber Physical Production System)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...