Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Türkçe)

Siber fiziksel sistemin (CPS) üretimde uygulanmasıdır.

Cyber Physical Production System (CPPS) (English)

Cyber Physical System (CPS) which is used in production.

Cyber Physisches Produktionssystem (-s) (CPPS) (Deutsch)

CPS, das in der Produktion eingesetzt wird.

Açıklama:

Müşteri odaklı hızlı, değişken, çevreci, akıllı vb. mal ve hizmet talepleri, üretimde yüksek derecede esnek ve uyum yeteneği gerektirir. Bunun için tüm organizasyonda siber fiziksel üretim sisteminin doğru bir şekilde uygulanması önem taşır. Bu amaçla, önceden verimli çalışan bir siber fiziksel sistem kurulmuş olmalıdır .

İlgili Kavramlar:
Bilgi Güvencesi (Information Assurance) Bilgi Güvenliği (Information Security) Bilgisayar Güvenliği (Computer Security) BT Risk Yönetimi (IT Risk Management) Güvenlik (Security), Kimlik Yönetimi (Identity Management, ID Management) Olay Yönetimi (Event Management) Siber Güvenlik (Cybersecurity)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...