Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Türkçe)

Müşteri ilişkileri yönetimi, tüm şirketi ve müşteri yaşam döngüsünü kapsar, veri tabanlı pazarlamayı ve ona tekabül eden müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını bir kontrol aracı olarak içerir.

Customer Relationship Management (CRM) (English)

CRM encompasses the entire company and the entire customer life cycle and includes database marketing and the corresponding CRM software as a control instrument.

Kundenbeziehungsmanagement (-s) (Deutsch)

CRM umfasst das gesamte Unternehmen und den gesamten Kundenlebenszyklus und beinhaltet das Database Marketing und entsprechende CRM-Software als Steuerungsinstrument.

Açıklama:

Müşterilerle ilgili planlama, kontrol , uygulama vb. her türlü etkileşim müşteri ilişkileri yönetimi kapsamına girer. Sistem öncelikle müşterilerle ilişkileri, bilgileri, süreçleri veri bazlı ele alır. Ana hedefi mükemmel şekilde müşteriye odaklanmaktır.

İlgili Kavramlar:
Müşteri Bilgileri Yönetimi (Customer Information Management) Müşteri Deneyimi Yönetimi (Customer Experience Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Müşteri Odaklı (Customized), Müşteri Veri Platformu (Customer Data Platform) Müşterinin Dijital Alım Evreleri (Digital Customer Journey), Veri Tabanlı Pazarlama (Database Marketing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ TOPLUM

Kaynak:
WIRTSCHAFTSLEXION.GABLER.DE wirtschaftslexikon.gabler.d...