Öngörülü Lojistik (Türkçe)

Öngörülü lojistik, bilgileri korumak için algoritmalarla önceden oluşturulmuş, müşterinin ihtiyaçlarını öngören ve böylece tedarikçilerin müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli ürün veya hizmet sunmaya hazırlanabileceği bir sistemdir.

Anticipatory Logistics (English)

Anticipatory logistics is a system pre-built with algorithms to maintain information, which anticipates the customer's needs so suppliers can be prepared to deliver adequate products or services in order to cater to the customer's needs.

Vorwegnehmende Logistik (-e) (Deutsch)

Vorwegnehmende Logistik ist ein System, das mit Algorithmen zum Pflegen von Informationen vorgefertigt ist, die die Bedürfnisse des Kunden antizipieren, sodass Lieferanten darauf vorbereitet sein können, angemessene Produkte oder Dienstleistungen zu liefern, um die Bedürfnissen des Kunden zu versorgen.

Açıklama:

Müşterilerin ihtiyaçlarını dinamik olarak karşılamak için işletmelerin BT altyapılarını yükseltmeye başlaması ve öngörülü lojistiği gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olabilecek yeni çağa uygun esnek, ölçeklenebilir ve geleceğe yönelik çözümler benimsemesi gerekir. Öngörülü lojistik, bilgileri korumak için önceden algoritmalarla oluşturulmuş, müşteri ihtiyaçlarını öngören, böylece tedarikçilerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli ürün veya hizmet sunmaya hazırlanabileceği bir sistemdir.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Ortam Çalışma Deneyimi (Ambient Working Experience), Ortam Zekası (Ambient İntelligence) Sanal Asistanlar (Virtual Assistants)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
GETFAREYE.COM, www.getfareye.com/insights/...