Çapraz İşlevli (Türkçe)

Bir programın veya projenin tüm aşamalarını baştan sona yürütmekten sorumlu farklı işlevsel alanlar veya çok disiplinli (multidisipliner) becerileri ifade eder.

Cross Functional (English)

Different functional specialties or multidisciplinary skills, responsible for carrying, out all phases of a program or project from start to finish.

Funktionsübergreifend (Deutsch)

Verschiedene funktionale Fachgebiete oder multidisziplinäre Kenntnisse, die für die Ausführung aller Phasen eines Programms oder Projekts von Anfang bis Ende verantwortlich sind.

Açıklama:

İş süreçlerinde gerekli olan analiz kapasitesini artırmak, iş birliği yoluyla verimliliği artırmak, insan kaynaklarının doğru işlere odaklanmasını sağlamak, israfı önlemek, ihtiyaçları doğru analiz etmek, değer yaratmak amacıyla uygulanır. Genelde, işletmelerde, çevik ve esnek üretim süreçlerinde, araştırma geliştirme alanında, çok disiplinli yetkinlikler gerektiren alanlarda kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bilgi İşleme (Information Processing) Çapraz İşlevli (Cross Functional), Karar Verme (Decision Making) Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning)

GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...