Çekirdek Model (Türkçe)

Sistemlerin genel görünümü ile irtibatlandırılan temel kavramların ve içeriklerin referans modelidir.

Core Model (English)

Reference model of basic concepts and contexts which concern a general aspect of systems.

Kernmodell (-s) (Deutsch)

Referenzmodell von grundlegenden Konzepten und Zusammenhängen, die einen allgemeinen Aspekt von Systemen betreffen.

Açıklama:

Temelde bir sistemin işlevsel hale gelmesinden önceki tarifidir. Genelde işleyişten çok olaylara dayalı, kapsamlı bir betimlemedir. Dijital dönemin karmaşık çalışma sistematiğinde yapılacak faaliyetin/olayın modelinin yapılmasını öngörür. Hedef odaklı işlevsel modelin elde edilmesinde büyük kolaylık ve fayda sağlar.

İlgili Kavramlar:
Çekirdek Model (Core Model), Referans Mimari (Reference Architecture), Referans Model (Reference Model), Süreç Modeli (Process Model)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019, www.vdi.de/ueber-uns/presse...