Sürekli Akış İmalatı (Türkçe)

İşlenmekte olan malzemelerin (kuru, yığın veya sıvı) sürekli hareket halinde olduğu, mekanik, termal ve / veya kimyasal işlemden geçirildiği bir imalat yöntemidir.

Continuous Flow Manufacturing (English)

A manufacturing method in which the materials (dry, bulk or fluid) that are being processed are continuously in motion, undergoing mechanical, thermal, and/or chemical treatment.

Fliessfertigung (-e) (Deutsch)

Ein Fertigungsverfahren, bei dem die Materialien (trocken, lose oder flüssig), die verarbeitet werden, ständig in Bewegung sind und einer mechanischen, thermischen und / oder chemischen Behandlung unterzogen werden.

Açıklama:

Üretimden nakliyeye, kesintisiz ve verimli ürün akışı sağlanması; çalışma alanının iyi organize edilmesi; üretim sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla, İşletmede, yalın üretim alanında; ürün, üretim, malzeme tedariki ve nakliye süreçlerinde kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin), Kestirimci Analitik (Predictive Analytics), Süreç (Process), Süreç Kontrol (Process Control) Süreç Madenciliği (Process Mining), Süreç Modeli (Process Model), Süreç Mühendisliği (Process Engineering) Süreç Yönetimi (Process Management) Veri Madenciliği (Data Mining)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...