İçerik Duyarlı Bilişim

İçerik Duyarlı Bilişim (Türkçe)

İnsanlar, yerler ve nesneler hakkındaki durumsal ve çevresel bilgilerin; anlık ihtiyaçları öngörmek ve proaktif olarak zenginleştirilmiş duruma duyarlı ve kullanılabilir içerik, işlev ve deneyimler sunmak için kullanıldığı bir bilişim türüdür.

Context Aware Computing (English)

Astyle of computing in which situational and environmental information about people, places and things is used to anticipate immediate needs and proactively offer enriched, situation-aware and usable content, functions and experiences.

Context Aware Computing (-s) (Deutsch)

Eine Art der Datenverarbeitung, bei der Lage- und Umgebungsinformationen über Menschen, Orte und Objekte verwendet werden, um unmittelbare Bedürfnisse zu ermitteln und proaktiv angereicherte, situationsgerechte und nutzbare Inhalte, Funktionen und Erfahrungen anzubieten.

Açıklama:

İçerik duyarlı bilişim, fiziksel çevrelerine duyarlı olabilen mobil sistemlerin genel bir sınıfı olarak değerlendirilir. İçerik duyarlı bilişimin, insan-makina etkileşimi ilkeleri ile pek çok ortak noktası vardır. İçerik duyarlı bilişimde daha yüksek ve karmaşık işlevselliği sağlayan çözümler ön plana çıkar.

İlgili Kavramlar:
Dağıtık Kontrol Sistemleri (Distributed Control Systems) Dağıtık Yapay Zeka (Distributed Artificial Intelligence), İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing), İçerik Sürümlü Test (Context Driven Testing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
GARTNER.COM, www.gartner.com/en/informat...