İçerik (Türkçe)

Bir ilişkiden veya ortamdan kaynaklı ilave bilginin göz önünde bulundurulabilmesidir.

Context (English)

Additional information from a relationship or an environment that can be taken into consideration.

Kontext (-r) (Deutsch)

Zusätzliche Information aus einem Zusammenhang oder Umfeld, die berücksichtigt werden kann.

Açıklama:

Veri ve değer zinciri bazlı geniş bir iletişim ağında çalışırken, ürün ve hizmet üretimi sırasında ortaya çıkan verilerden de müşteri odaklı çözümler elde edilebilir. Böylece, içerik zenginleştirilir ve yenilikçi fikirler tetiklenebilir.

İlgili Kavramlar:
İçerik (Context), İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing), Katman (Layer), Veri Madenciliği (Data Mining), Veri Toplama (Data Acquisition)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...