Çevik İmalat (Türkçe)

Bir tesisin ve/veya kuruluşun müşterilerine, pazara ve yeniliklere hızla yanıt vermesine yardımcı olacak araçlar, teknikler ve girişimlerle üretim (yalın ve esnek gibi) yapılması anlamındadır.

Agile Manufacturing (English)

Manufacturing tools, techniques, and initiatives (such as lean and flexible manufacturing) to help a plant and/or organization rapidly respond to their customers, the market, and innovations.

Agile Fertigung (-e) (Deutsch)

Fertigungswerkzeuge, -techniken und -initiativen (z. B. schlanke und flexible Fertigung), mit denen ein Werk und / oder eine Organisation schnell auf ihre Kunden, den Markt und Innovationen reagieren kann.

Açıklama:

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için, ürün hatları ve modelleri arasında hızlı değişim amacıyla kullanılır. Çevik imalatın dört temel özelliği ; 1. Modüler ürün tasarımı (hızlı ve kolay değişim için, modüler tarzda ürünler tasarlamak), 2. Bilgi teknolojisi (taleplere hızlı yanıt vermek için bilginin yayılımını hızlandırmak, otomatik hale getirmek), 3. Kurumsal ortaklar (seçilen ürünlerde pazara hızlı girmek için diğer paydaşlarla kısa vadeli ittifaklar oluşturmak), 4. Bilgi kültürü (Hızlı değişim ve sürekli uyumlandırma kültürü için çalışan eğitimine yatırım yapmak).

İlgili Kavramlar:
Çevik İmalat (Agile Manufacturing), Esnek Üretim (Flexible Production) Yalın Üretim (Lean Production)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...