Bilgisayar Görmesi (Türkçe)

Bilgisayarların ve sistemlerin dijital görüntülerden, videolardan ve diğer görsel girdilerden anlamlı bilgiler elde etmesini sağlayan ve bu bilgilere dayanarak eylemler gerçekleştiren veya önerilerde bulunan yapay zeka alanıdır.

Computer Vision (English)

A field of artificial intelligence (AI) that enables computers and systems to derive meaningful information from digital images, videos and other visual inputs — and take actions or make recommendations based on that information.

Computer Vision (-e) (Deutsch)

Ein Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), der es Computern und Systemen ermöglicht, aus digitalen Bildern, Videos und anderen visuellen Eingaben aussagekräftige Informationen abzuleiten - und auf der Grundlage dieser Informationen Maßnahmen zu ergreifen oder Empfehlungen abzugeben.

Açıklama:

Bilgisayar görmesi; temelde, bir insanın görsel olarak yapabileceği görevlerin veya işlevlerin bilgisayar sistemli ortamda gerçekleştirilmesini ifade eder. Aynı zamanda, dijital görüntülerden veya video görüntüleri üzerinden işlem yapılmasına ve çıkan sonuca göre karar verilmesine imkan verir. Bilgisayar görmesi, görüntü üzerinde sayısal veya sembolik olarak bilgi üretmek için, sayısal görüntüyü oluşturma, işleme, analiz etme ve anlamlı hale getirme yöntemlerini kullanır.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Görmesi (Computer Vision), Görüntü Tanıma (Image Recognition), Makine Görmesi (Machine Vision) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
IBM.COM, www.ibm.com/topics/computer...