Bilgisayar Destekli İmalat (Türkçe)

1.Bir üretim tesisinin, operasyonlarını tesisin üretim kaynakları ile doğrudan veya dolaylı bilgisayar arayüzü kanalıyla planlamak, yönetmek ve kontrol etmek için bilgisayar sistemlerini kullanmasıdır. 2. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile yapılan geometrik tasarımı giriş ve çıkış olarak esas alan ve bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) takım tezgahı gibi otomatik ekipmanlara indirilen, üretim talimatlarını içeren yazılımdır.

Computer Aided Manufacturing (CAM) (English)

1.The use of computer systems to plan, manage, and control the operations of a manufacturing plant through either direct or indirect computer interface with the plant's production resources. 2. Software that takes the geometric design authored with CAD software as input and outputs manufacturing instructions that are downloaded to automated equipment such as a computer numerically controlled (CNC) machine tool.

Computergestützte Fertigung (-e) (Deutsch)

1. Verwendung von Computersystemen zur Planung, Verwaltung und Steuerung des Betriebs einer Produktionsanlage mithilfe einer direkten oder indirekten Computerschnittstelle mit den Produktionsressourcen der Anlage. 2. Software, die das mit CAD-Software erfasste geometrische Design als Eingabe und Ausgabe von Fertigungsanweisungen verwendet, die auf automatisierte Geräte wie eine computergesteuerte (CNC) Werkzeugmaschine heruntergeladen werden.

Açıklama:

Mimarlık , mühendislik , tasarım ve üretimde, geometrik modelleme, mühendislik analizi, tasarımın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, otomatik çizim alanlarında kullanılır. Ürün temin zamanının kısaltılması, mühendislik ihtiyaçlarının azaltılması, müşteri taleplerinin kolaylıkla ve hızla karşılanması, benzer yeni ürünler üretmek için proje zamanının en aza indirgenmesi, pazar rekabetinde üstünlük sağlanması, hataların minimize edilmesi, tasarım ve üretimin standart hale gelmesi, dokümantasyonun kolaylıkla sağlanması, insan kaynakları, malzeme ve makine kullanımında verimliliğin artırılması, tasarım ve üretim süreçlerinin ve takımlarının daha iyi yönetilmesi amacıyla kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing), Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design), Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (Computer Numerically Controlled), Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...