Hesaplama Bilimi (Türkçe)

Bilimsel problemleri analiz etmek ve çözmek için,matematiksel modellerin tasarımı, uygulanması ve kullanımı ile ilgili bir disiplindir.

Computational Science (English)

A discipline concerned with the design, implementation and use of mathematical models to analyse and solve scientific problems.

Wissenschaftliches Rechnen (-s) (Deutsch)

Eine Disziplin, die sich mit dem Entwurf, der Implementierung und der Verwendung mathematischer Modelle zur Analyse und Lösung wissenschaftlicher Probleme befasst.

Açıklama:

Hesaplamalı bilim üç farklı unsuru birleştirmektedir: 1-Bilim, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki problemleri çözmek için geliştirilen algoritmalar (sayısal ve sayısal olmayan), modelleme ve simülasyon yazılımlarının geliştirilmesi. 2-Hesaplama gerektiren problemleri çözmek için gereken ileri düzeyde sistem, donanım, yazılım, ağ ve veri yönetimi bileşenlerinin geliştirilmesi ve bunların optimize edilmesi. 3-Hem bilim ve hem mühendislik problemlerinde kullanılan bilgisayar altyapısının geliştirilmesi.

İlgili Kavramlar:
Benzetim (Simulation), Bilimsel Hesaplama (Scientific Computing) Biyoinformatik (Bioinformatics) Hesaplama Bilimi (Computational Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
NATURE.COM, www.nature.com/subjects/com...