Kompozitler (Türkçe)

Farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşenden oluşan, bir araya getirildiğinde tek tek bileşenlerden farklı, ileri özellikte bir madde oluşturan malzemelerdir.

Composites (English)

Materials comprised of two or more components with significantly different physical or chemical properties, that when combined, produce a material that behaves differently from the individual components.

Kompositen (-pl) (Deutsch)

Materialien, die aus zwei oder mehr Komponenten mit wesentlich unterschiedlichen physikalischen oder chemischen Eigenschaften bestehen und in Kombination ein Material ergeben, das sich anders verhält als die einzelnen Komponenten.

Açıklama:

Üretimde tek başına kullanımı uygun olmayan ve birbiri içerisinde çözünemeyen malzemeleri, kullanım alanlarına uygun özellikleri verecek duruma getirmek için, yeni özellikler katmak amacıyla üretilir. İleri imalat teknolojileri ve malzeme bilimiyle ilgilidir (dayanıklı, hafif, esnek, düşük maliyetli, vb. özelliklerde yeni malzemeler bu kapsama girer. Örnekler; karbon fiber takviyeli polimerler, metal matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitler vb.).

İlgili Kavramlar:
İleri İmalat Teknolojileri (Advanced Manufacturing Technologies) Kompozitler (Composites), Malzeme Bilimi (Materials Science) Nano Malzemeler (Nano Materials) Nano Teknolojiler (Nano Technologies)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...