Bileşen Yöneticisi

Bileşen Yöneticisi (Türkçe)

Kendi kendini yöneten ve Sanayi 4.0 bileşenlerinin kaynaklarına erişimi olan organizatördür. Örneğin; Sanayi 4.0 bileşenleri, öge, teknik ve mesleki işlevsellik, sanal temsil. Not: Birçok belgede bileşen yöneticisi kaynak yöneticisi olarak da adlandırılır, ancak gelecekte bileşen yöneticisi terimi kullanılmalıdır.

Component Manager (English)

Organizer of self-management and of access to the resources of the I4.0 Component, For example, I4.0 Component, item, technical functionality, virtual representation. Note: In many documents, component manager is referred to as resource manager, but the term component manager should be used in future.

Komponentenmanager (-r) (Deutsch)

Organisator der Selbstverwaltung und des Zugriffs auf die Ressourcen der I4.0-Komponente, z. B. I4.0- Komponente, Gegenstand, fachliche Funktionalität, virtuelle Repräsentanz. Anmerkung: In vielen Dokumenten wird der Komponentenmanager als Ressourcemanager bezeichnet; dieser soll in Zukunft aber als Komponentenmanager bezeichnet werden.

Açıklama:

Hızlı, esnek ve müşteri odaklı üretimde kesintisiz bir faaliyet için yapılan çalışmaların tümü bu tanım kapsamına girmektedir. Bileşen yöneticisi kurumsal kaynak yönetimi ve planlaması alanında etkindir. Kaynak yönetimi ve planlaması kurumsal çalışmalarda, ihtiyaç duyulduğunda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için önemlidir.

İlgili Kavramlar:
Bileşen Yöneticisi (Component Manager), İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) Kaynak Yöneticisi (Resource Manager) Kaynak Yönetimi ve Planlama (Resource Management and Planning) Proje Yönetimi (Project Management)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...