İletişim Kanalı (Türkçe)

Alıcı ve verici arasında bilgi alışverişine olanak sağlayan bağlantıdır.

Communication Channel (English)

Connection between a transmitter/sender and recipient/receiver which allows the exchange of information.

Kommunikationskanal (-r) (Deutsch)

Verbindung zwischen Sender und Empfänger, die einen Informationsaustausch ermöglicht.

Açıklama:

Dijitalleşme ilişki türlerini ve iletişim kanalllarını çeşitlendirmiştir. İşletmeden işletmeye (Business To Business, B2B) ve işletmeden tüketiciye (Business To Consumers, B2C) iletişim önem kazanmıştır. Ağ altyapılarının gelişmesiyle; e-posta, sosyal medya, firma blogları, klasik basılı yayın, 'white paper', videolar, fuarlar, seminerler, web sayfaları, 'workshops', vb. faaliyetler, önemli iletişim kanalları haline gelmiştir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Modeli (Network Model), Ağ Yönetimi (Network Management), Bilgi Teknolojisi (Information Technology) İletişim Kanalı (Communication Channel), Yeni Nesil Ağlar (Next Generation Networks)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...