İş Birlikçi Robot (Türkçe)

Tanımlanmış ortak çalışma alanında, bir insanla doğrudan etkileşim için özel olarak tasarlanmış bir robottur.

Collaborative Robot (Cobot) (English)

A robot specifically designed for direct interaction with a human within a defined collaborative workspace.

Kollaborativer Robot (-r) (Deutsch)

Ein Roboter, der speziell für die direkte Interaktion mit einem Mensch in einem definierten kollaborativen Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Açıklama:

İşbirlikçi robotlar (Cobot) diğer endüstriyel robotlardan daha küçüktür.Çok çeşitli imalat alanlarında kullanılırlar. İnsanlarla birlikte çalışmalarını sağlayan, yerleşik güvenlik özelliklerine sahiptirler.

İlgili Kavramlar:
İnsan Robot Etkileşimi (Human Robot Interaction) İşbirlikçi Robot (Collaborative Robot, Cobot) Robotik (Robotics), Uluslararası Robot Federasyonu (International Federation of Robotics)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
ROBOTICS.ORG, www.robotics.org/userAssets...