Bilişsel Bilişim (Türkçe)

Cevapların belirsiz ve tanımsız olabileceği karmaşık durumlarda, insan düşünce sürecini simüle etmek için bilgisayarlı modellerin kullanılmasıdır.

Cognitive Computing (CC) (English)

The use of computerized models to simulate the human thought process in complex situations where the answers may be ambiguous and uncertain.

Kognitives Computing (-s) (Deutsch)

Die Verwendung computergestützter Modelle zur Simulation des menschlichen Denkprozesses in komplexen Situationen, in denen die Antworten mehrdeutig und unsicher sein können.

Açıklama:

Bilişsel bilişim, sistemin görüntüleri tanıması ve konuşmayı anlamasına yardımcı olan algoritmalar ile makine öğrenmesi, sinir ağları, anlam ve bağlamı bir dilde anlamak, daha sezgisel bilgi ile etkileşime girmek için doğal dil işleme, akıl yürütme, konuşma, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog, öğrenen ve uyum sağlayan algoritmalar ile yapay zekâ, duygusal zekâ ve sinyal işleme konularını kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Bilişsel Bilişim (Cognitive Computing), İşaret İşleme (Signal Processing) Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.ORG, www.techopedia.com/definiti...