Küme (Türkçe)

Belirli bir ekonomik alanda, birbiriyle ilişkili şirket ve kuruluşların bölgesel konsantrasyonudur.

Cluster (English)

Regional concentration of interconnected companies and institutions within a certain economic branch.

Cluster (-r) (Deutsch)

Räumliche Konzentration miteinander verbundener Unternehmen und Institutionen innerhalb eines bestimmten Wirtschaftszweiges.

Açıklama:

Benzer sektörde faaliyet gösteren firmaların yanında, üniversiteler, resmi kurumlar, araştırma enstitüleri vb. kuruluşlar da kümeye dahil olabilirler. Dijital dönemle birlikte gelişen iletişim ağları kümenin coğrafi yapı özellilğini küresel boyuta taşımıştır. Artık sadece bir bölge yerine birkaç kıtada yer alan belirli firmalar küme yapısında çalışabilmektedirler. Özellikle inovasyon konusunda küresel bazda kümelenmeler yapılmaktadır. Örnek: Innovative Medicines Initiative, IMI.

İlgili Kavramlar:
Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Müşterinin Dijital Alım Evreleri (Digital Customer Journey), Veri Bilimi (Data Science)

GENEL

Kaynak:
WIRTSCHAFTSLEXİKON.GABLER.DE wirtschaftslexikon.gabler.d...