Bulut Robotik (Türkçe)

Bulut bilişim, bulut depolama ve diğer internet teknolojilerine dayanan, birleşik altyapı ve paylaşılan hizmetlerin faydaları etrafında odaklanan bir robotik alanıdır.

Cloud Robotics (English)

An emerging field of robotics rooted in cloud computing, cloud storage, and other Internet technologies centered around the benefits of converged infrastructure and shared services.

Cloud Robotik (-e) (Deutsch)

Ein aufkommendes Fach der Robotik, das auf Cloud Computing, Cloud Storage und anderen Internet-Technologien beruht und sich auf die Vorteile konvergierter Infrastruktur und gemeinsamer Dienste konzentriert.

Açıklama:

Her robotun sahip olduğu becerilerini ve görevlerini buluta yüklediği çoklu bir sistem düşündüğümüzde, robotlar bulut aracılığıyla diğer robotların görevlerini öğrenebilir ve kendini geliştirebilir. Günümüzde, bir cihazın deneyimi ve öğrenme yeteneğinden ziyade, bir dizi cihazı iyileştirebilen ve zaman içinde öğrenme algoritmasını geliştiren bir bulut teknolojisi ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Bulut Robotik (Cloud Robotics), Derin Öğrenme (Deep Learning), Ortam Çalışma Deneyimi (Ambient Working Experience), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
ROBOERTH.ETZH.CH, roboearth.ethz.ch/cloud_rob...