Bulut Bilişim (Türkçe)

Talep üzerine, sunucular, depolama, veritabanları, ağ, yazılım ve analitik gibi bilişim hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasıdır.

Cloud Computing (English)

The on-demand delivery of computing services through the internet such as servers, storage, databases, networking, software, and analytics.

Cloud Computing (-s) (Deutsch)

Die bedarfsorientierte Bereitstellung von Computerdiensten über das Internet, z. B. von Servern, Speicherplatz, Datenbanken, Netzwerken, Software und Analytik.

Açıklama:

Bulut bilişim, internet üzerinden birçok kullanıcının yararlanabileceği veri merkezlerini tanımlamak için kullanılır. Bulut tabanlı veri depolaması, dosyaların uzak bir kaynağa kaydedilmesini mümkün kılar. Günümüzde, baskın olan büyük bulut hizmet sağlayıcılar, genellikle merkezi sunuculardan birden fazla konuma dağıtılmış işlevlere sahiptir. Bulut bilişim, maliyet avantajı,üretkenlik artışı, hız ve verimlilik, performans ve güvenlik sağlar. Günümüzün önemli bulut veri depolama platformları arasında; Google Drive, Dropbox, OneDrive vb. sayılabilir.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Bulut İşbirliği (Cloud Collobration) Bulut Robotik (Cloud Robotics), Büyük Veri (Big Data), Veri Merkezi (Data Center)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...