İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması

İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Türkçe)

İletişim ve tanımlama yeteneğinin sınıflandırılmasıdır. Not: İletişim yeteneği ve bilinme derecesinin tanınmasının önemi nedeniyle, bir elemanın ilgili bölüme ait olduğuna yönelik sınıflama; birleştirilmiş bir iletişim ve tanıtım (communication and presentation, CP) rakamsal işaretleme yoluyla ifade edilebilir. C ve P’ye X ve Y sayıları verilirse; İletişim Yeteneği (X Sayısı) 4= Sanayi 4.0’a uygun iletişim yeteneği 3=Aktif iletişim yeteneği 2=Pasif iletişim yeteneği 1=İletişim yeteneği yok Bilinme Derecesi (Y Sayısı) 4=Oluşum olarak yönetir 3=Bireysel bilinir 2=Anonim bilinir 1=Bilinmez Örneğin: CP 33, aktif iletişim yetenekli , bireysel bilinir bileşene tekabül eder.

Classification of Communication and Presentation (CP Classification) (English)

Classification of communication and identification capability. Note: Because the capability to communicate and the degree of familiarity recognized are so important (communication and presentation-CP), the membership of an element in its respective class can be expressed by a combined CP/numeric notation. CP XY Communication capability (X-digit) 4= Capable of I4.0-conform communication 3= Capable of active communication 2= Capable of passive communication 1= Not capable of communication Degree of familiarity (Y-digit) 4= Managed as entity 3= Individually known 2= Anonymously known 1= Unknown Example: CP33, for example, corresponds to an individually known component actively capable of communication.

Klassifikation von Kommunikation und Presentation (-e) (CP-Klassifikation) (Deutsch)

Klassifikation der Kommunikations- und Identifikationsfähigkeit. Anmerkung: Aufgrund der Bedeutung der Kommunikationsfähigkeit und der Erkennbarkeit des Bekanntheitsgrads (Communication and Presentation) kann die Zugehörigkeit eines Elements zu den jeweiligen Klassen in einer kombinierten CP-Ziffernnotation ausgedrückt werden. CP steht für Communication und Presentation. CP XY Kommunikationsfähigkeit (X-Ziffer) 4= I4.0-konform kommunikationsfähig 3= Aktiv kommunikationsfähig 2= Passiv kommunikationsfähig 1= Nicht kommunikationsfähig Bekanntheitsgrad (Y-Ziffer) 4= Als Entität verwaltet 3= Individuell bekannt 2= Anonym bekannt 1=Unbekannt Beispiel: So entspricht CP33 z. B. einer individuell bekannten aktiv kommunikationsfähigen Komponenten.

Açıklama:

Hemen herşeyin ağ ortamında hızlı hareket ettiği bir dönemde, çalışanlar ve makineler arasındaki doğru anlama ve anlatabilme yeteneğinin hireyarsik bir şekilde oluşumu, eksiksiz bir iletişimi mümkün kılabilmektedir. Başarılı bir sınıflandırma ile, ortaya çıkan zayıflıklar yetenek geliştirme önlemleriyle bertaraf edilebilmektedir. Bilgisayarlarda, IP (international protection) koruma sınıfları alanında, bu tür bir işaretleme çalışmasının yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)), Kimlik (Identity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...