Döngüsel Ekonomi (Türkçe)

Mevcut malzemelerin ve ürünlerin mümkün olduğunca paylaşılması, kiralanması, yeniden kullanılması, onarılması, yenilenmesi ve geri dönüştürülmesini içeren bir üretim ve tüketim modelidir.

Circular Economy (English)

A model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible.

Kreislaufwirtschaft (-e) (Deutsch)

Ein Modell für Produktion und Konsum, bei dem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, renoviert und zurückgewonnen werden.

Açıklama:

Kaynakların mümkün olduğunca geri dönüşümden kazanılması ve atıkların mümkün olduğunca yeni kaynaklara dönüşebilmesiyle ölçülür.

İlgili Kavramlar:
Döngüsel Ekonomi (Circular Economy), Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Yeşil Ekonomi (Green Economy)

GENEL

Kaynak:
EUROPE.EU, www.europarl.europa.eu/news...