Gelişmiş İletişim

Gelişmiş İletişim (Türkçe)

Gelişmiş iletişim uçtan uca veriler, esnek mesajlaşma çözümleri, sağlam güvenlik kontrolleri ve veri güvenliği ve dağıtım, yapılandırma ve özelleştirme (kullanıcı çıkış yetenekleri dahil) için esnek seçenekler sunar.

Advanced Communication (English)

Advanced communication gives visibility into end-to-end data, flexible and messaging solutions, robust security controls and data security, and flexible options for deployment, configuration, and customization (including user exit capabilities).

Fortgeschrittene Kommunikation (-e) (Deutsch)

Fortgeschrittene Kommunikation bietet eine Sichtweite in Ende-zu-Ende-Daten, flexible Nachrichtenvermittlungslösungen, robuste Sicherheitskontrollen und Datensicherheit sowie flexible Optionen für Bereitstellung, Konfiguration und Anpassung (einschließlich Benutzer Exit-Fähigkeiten).

Açıklama:

Gelişmiş iletişim, güvenli, güvenilir, yüksek hızlı kablosuz iletişim, devletlerin ekonomik ve ulusal rekabet gücü için kritik öneme sahiptir. Diğer görevlerin yanı sıra tüketicilerin, üreticilerin, hükümetlerin ve diğerlerinin, bilgi sağlama, tüketme, iş yapma, hizmet sağlama ve alışveriş davranışlarında önemli değişikliklere yol açar.

İlgili Kavramlar:
Gelişmiş İletişim (Advanced Communication), İşletmeden İşletmeye (Business to Business) Kablosuz Bağlantı (Wireless Fidelity) Optik İletişim (Optical Communication)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
IBM.COM, www.ibm.com/support/knowled...