Hizmetler Arasında Koreografi (Türkçe)

Yüksek seviyeli özellikler kapsamında, hizmet kullanıcıları arasında (kendi kendini organize eden) etkileşimdir.

Choreography Between Services (English)

(Self-organizing) interaction between service users in the context of higher-level specifications.

Choreografierung Zwischen Diensten (-pl) (Deutsch)

(Selbstorganisierende) Interaktion von Dienstteilnehmern im Rahmen von übergeordneten Vorgaben.

Açıklama:

Koreografi faaliyetinde, sahnedeki onlarca sanatçı birbirlerinden farklı hareket ile, tek bir vücut gibi gösteri yaparlar ve seyirciler oyunu bir bütün olarak izlerler. Bundan esinlenerek, dijital çağın bilgi teknolojilerinde, bu kavram her geçen gün önemini artırmaktadır. Dijital dünyada, oyuncuların, planların, kontrollerin, verilerin, görevlerin vb. herşeyin, belirlenmiş bir hedefe yönelik olarak, kusursuz işleyen bir koreografide çalışması istenir.

İlgili Kavramlar:
Hizmet (Service), Hizmet Sağlayıcısı (Service Provider), Hizmet Tüketicisi (Service Consumer), Hizmet Yönlendirmesi (Service Orientation), Hizmetlerin İnterneti (Internet of Services) Hizmet Kalitesi (Quality of Service) Hizmetlerin Orkestrasyonu (Orchestration of Services), Hizmetleştirme (Servitization)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 , www.vdi.de/ueber-uns/presse...