Hücresel İmalat (Türkçe)

Operasyonlar arasında kurulum ve gereksiz maliyetleri ortadan kaldırarak işlemleri kolaylaştırmak için, ekip üyeleri, iş istasyonları veya ekipman grupları oluşturularak, hücreler şeklinde yapılandırılmış yalın üretim yöntemidir.

Cellular Manufacturing (English)

A lean method of producing similar products using cells, or groups of team members, work stations, or equipment, to facilitate operations by eliminating setup and unneeded costs between operations.

Zellulare Fertigung (-e) (Deutsch)

Eine schlanke Methode zur Herstellung ähnlicher Produkte unter Verwendung von Zellen oder Gruppen von Teammitgliedern, Arbeitsstationen oder Einrichtungen, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen, indem Setup- und unnötige Kosten zwischen den Vorgängen vermieden werden.

Açıklama:

Üretim sürecinde gereksiz maliyetleri ortadan kaldırarak işlemleri kolaylaştırmak, süreç içi kayıpları en aza indirgemek, üretim süresini kısaltmak, kalite ve planlamada etkinliği artırmak, hatalı üretimi azaltmak amacıyla kullanılır. Süreç tipi üretimin esnekliğini, akış tipi üretimin yüksek performansını bir araya getiren; tasarım ve üretim fonksiyonlarının bütünleştirilmesini sağlayan bir yöntem olarak değerlendirilir.

İlgili Kavramlar:
Hücresel İmalat (Cellular Manufacturing), Hücresel Tasarım (Cellular Design) Hücresel Üretim (Cellular Production) Yalın Üretim (Lean Production)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...