İşletmeden Tüketiciye (Türkçe)

Firmaların, ürünlerini, doğrudan bireysel tüketicilere, genelde nakit karşılığı satmaları anlamına gelir; perakende satıştır.

Business To Consumer (B2C) (English)

Selling individual products to individual buyers, usually on cash payment basis; retailing.

Geschäftsbeziehung Zwischen Unternehmen und Endverbraucher (-e) (Deutsch)

Verkauf persöhnlicher Produkte an einzelne Käufer, normalerweise in Barzahlung; Einzelhandel.

Açıklama:

Perakende ticarete veya e-ticarete konu ürünün işletmeden tüketiciye ulaştığı satış kanalını ifade eder. Son yıllarda, B2C; internet kullanımını ve ticari faaliyetleri önemli şekilde etkileyen bir kanal olmuştur. İşletmeler, internet üzerinden B2C faaliyetleri sayesinde, satış hacimlerini, rekabet güçlerini ve etkinliklerini artırabileceklerini keşfetmişlerdir.

İlgili Kavramlar:
E-Ticaret (E-Commerce) İşletmeden Herkese (Business to Anyone) İşletmeden İşletmeye (Business to Business) İşletmeden Tüketiciye (Business to Consumers), Perakende Satış (Retailing) Ticaret (Trade) Tüketiciden İşletmeye Tüketiciye (Consumer to Business to Consumer) Tüketiciden Tüketiciye (Consumer to Consumer)

GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...