İş Zekası (Türkçe)

Bir şirketin faaliyetleri tarafından üretilen verileri toplayan, depolayan ve analiz eden prosedürel ve teknik altyapı.

Business Intelligence (BI) (English)

The procedural and technical infrastructure that collects, stores, and analyzes the data produced by a company’s activities.

Business Intelligence (-e) (BI) (Deutsch)

Die verfahrensorientierte und technische Infrastruktur, die die durch die Aktivitäten eines Unternehmens erzeugten Daten sammelt, speichert und analysiert.

Açıklama:

İş zekası (BI) veri madenciliği, süreç analizi, performans karşılaştırması ve tanımlayıcı analitik gibi konuları da içeren, geniş kapsamlı bir yazılım sistemidir. Bu sistemde, bir işletme tarafından üretilen tüm veriler toplanır, depolanır, ayrıştırılır, analiz edilir; yönetim kararları için bilgilendirici, kolay anlaşılır, performans değerlendirmesi ve eğilimleri de içeren raporlar oluşturulur. İş zekası programları şirketlere daha hızlı ve doğru raporlama ve analiz, geliştirilmiş veri kalitesi, daha iyi çalışan memnuniyeti, daha düşük maliyetler ve artan gelirler, daha iyi iş kararları alma becerisini sunar. Çoğu şirket, iş zekası raporları sonucunda verimlilik, etkinlik ve değer artışı sağlayan bir altyapıya sahip olur.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), İş Zekası (Business Intelligence), Karar Verme (Decision Making) Kıyaslama (Benchmarking), Süreç Madenciliği (Process Mining), Tanımlayıcı Analitik (Descriptive Analytics) Teknoloji Odaklı Pazar Zekası (Technology Driven Market Intelligence) Veri Madenciliği (Data Mining)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...