Timrobotik (Türkçe)

İnsanlar, robotlar ve üretim ekipmanları arasındaki hibrit ekip şeklindeki iş birliği.

Teamrobotik (English)

Cooperation between humans, robots and production equipment in hybrid teams.

Teamrobotik (-e) (Deutsch)

Zusammenarbeit zwischen Menschen, Robotern und Produktionsgeräten in Hybridteams.

Açıklama:

Hızla gelişen teknoloji egemen dünyamızda insan robot iş birliklerinin zorlu, karmaşık, sağlık yönünden sorunlu vb. üretim süreçlerini arzulanan şekilde gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. Bunlar gibi üretimle ilgili birçok işlemin daha hızlı yapılabilmesi için, insan-robot iş birliğinin üretim ve ürünle ilgili araç, gereç, diğer makine vb. nesnelerle bir hibrit tim şeklinde uyumlu bir çalışma sistemine girmeleri timrobotik konusunun odağını oluşturmaktadır. Aynı zamanda sanayi 4.0 sisteminin bir üst aşaması olarak görülen bu yeni ortak çalışma sisteminin, konum ve ülkeden bağımsız bir şekilde çalışabilme yeteneğine de sahip olması arzulanmaktadır. Timrobotik özellikle imalat sanayinde önümüzdeki yıllarda ağırlığını gittikçe artıracaktır.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), İnsan Robot Etkileşimi (Human Robot Interaction) Özerkleştirme (Autonomization), Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Cyber Physical Production System), Uç Bilişim (Edge Computing) Yapay Zeka (Articficial Intelligence), Timrobotik (Teamrobotik), 5G Fabrika (5G Factory)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
PLATTFORM-i4.0.de www.plattform-i40.de/PI40/R... ROBOT-HUB.ORG robot-hub.org/project/human... FAZ.NET www.faz.net/aktuell/wirtsch...