Timrobotik (Türkçe)

İnsanlar, robotlar ve üretim ekipmanları arasındaki hibrit ekip şeklindeki iş birliği.

Teamrobotik (English)

Cooperation between humans, robots and production equipment in hybrid teams.

Teamrobotik (-e) (Deutsch)

Zusammenarbeit zwischen Menschen, Robotern und Produktionsgeräten in Hybridteams.

Açıklama:

Taşıma, boyama ve montaj gibi geleneksel iş süreçlerinin yanında yenilikçi iş süreçlerinde insan ve makinelerin daha yoğun çoklu işbirliğine gitmeleri ve belirli iş yerlerini ortak kullanmaları ihtiyacı artmaktadır. Tüm modern robotik türlerini içeren bu çalışmalar aşağıdaki uygulama türlerini de kapsamaktadır. İnsan-robot işbirliği, otomatik yönlendirmeli araç sistemi, manipülatörler, simülasyon, güvenlik, sensör teknolojisi, görüntü alma, yapay zeka, vb.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), İnsan Robot Etkileşimi (Human Robot Interaction) Özerkleştirme (Autonomization), Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Cyber Physical Production System), Uç Bilişim (Edge Computing) Yapay Zeka (Articficial Intelligence), Timrobotik (Teamrobotik), 5G Fabrika (5G Factory)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BAYERN.INNOVATIV.DE, www.bayern-innovativ.de/de/... , FAZ.NET, www.faz.net/aktuell/wirtsch….