Z Kuşağı (Türkçe)

Millenyum neslini takip eden, 1996-2010 yılları arasında doğan nesildir.

Z Generation (English)

The generation that was born between 1996-2010, following millennials.

Z Generation (-e) (Deutsch)

Die Generation, die zwischen 1996 und 2010, um die Jahrtausendwende geboren wurde.

Açıklama:

Internet, dijital teknoloji ve sosyal medya ile büyüyen, 2020'li yıllarda iş gücüne katılımı sözkonusu olan kuşaktır. Ortak özellikleri: Yaratıcılardır. İşbirliğine açıktırlar. Kendilerini yönlendirebilme özelliğine sahiptirler. Zekidirler. Grup çalışmalarına kolaylıkla katılım sağlama ve bilgiyi hızla işleme özelliğine sahiptirler. Doğal olarak, geleceği ve yeni teknolojileri şekillendirecek olan kuşaktır.

İlgili Kavramlar:
Alfa Kuşağı (Alpha Generation) Y Kuşağı (Millennials) Z Kuşağı (Z Generation)

GENEL TOPLUM

Kaynak:
BUSINESSINSIDER.COM, www.businessinsider.com/gen...