Görünür Işık İletişimi

Görünür Işık İletişimi (Türkçe)

WiFi'ye benzer, ağa bağlı, mobil, yüksek hızlı iletişim sağlamak için LED'ler tarafından yayılan ışığı kullanan ve LiFi kavramının gelişmesine yol açan, kablosuz bir iletişim yöntemidir.

Visible Light Communication (VLC) (English)

A wireless method that uses light emitted by LEDs to deliver networked, mobile, high-speed communication similar to WiFi, leading to the term LiFi.

Datenübertragung mit Licht (-e) (Deutsch)

Eine drahtlose Methode, bei der von LEDs emittiertes Licht verwendet wird, um eine vernetzte, mobile Hochgeschwindigkeitskommunikation ähnlich wie bei Wi-Fi anliefern, die zum Begriff Li-Fi führt.

Açıklama:

Görünür ışık iletişimi (VLC), yüksek bant genişliği ve elektromanyetik kaynaklardan etkileşime karşı bağışıklığı nedeniyle, tercih edilen bir iletişim tekniğidir. Görünür ışık spektrumu, radyo frekans spektrumundan 10.000 kat daha büyük olduğundan, VLC, RF bant genişliği sınırlamalarına bir çözüm olarak kabul edilir.

İlgili Kavramlar:
Görünür Işık İletişimi (Visible Light Communication), Işıkla Bağlantı (Light Fidelity) Kablosuz Bağlantı (Wireless Fidelity) Optik İletişim (Optical Communication), Radyo Frekansı (Radio Frequency)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
LIGHTINGCONTROLASSOCIATION.ORG, lightingcontrolsassociation...