Dikey Etkileşim (Türkçe)

Organizasyonel/işlevsel hiyerarşi seviyelerini kesiştiren, sistem içindeki etkileşimdir.

Vertical Interaction (English)

Interaction within a system across functional/ organizational hierarchy levels.

Vertikale Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion innerhalb eines Systems über funktionale/ organisatorische Hierarchieebenen hinweg.

Açıklama:

Akıllı üretim sistemlerinde istenilen sonuçların elde edilebilmesi, kural ve anlaşma odaklı veya mal ve hizmet odaklı etkileşim ortamında, sistemin tüm bileşenleri (çalışanlar, makineler) arasındaki sorunsuz işbirliğine bağlıdır. Dikey olarak her aşamadaki yönetim katmanları arasındaki etkileşimlerde arayüzler destek sağlarlar. Başarılı bir etkileşim için, sistemdeki göndericiler ve alıcılar arasında kimlik ve tanınmaları ile işlemin içeriğinin doğru anlaşılması önemlidir.

İlgili Kavramlar:
Bildiri (Manifest), Dikey Entegrasyon (Vertical Integration), Dikey Etkileşim (Vertical Interaction), İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), Kimlik (Identity), Tanıtıcı (Identifier), Yatay Entegrasyon (Horizontal Integration), Yatay Etkileşim (Horizontal Interaction), Yönetim Katmanı (Administration Shell)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...