Dikey Entegrasyon (Türkçe)

Organizasyonel/işlevsel hiyerarşi seviyelerini kesiştiren, sistem içindeki entegrasyondur.

Vertical integration (English)

Integration within a system which crosses functional/ organizational hierarchy levels.

Vertikale Integration (-e) (Deutsch)

Integration innerhalb eines Systems über funktionale/ organisatorische Hierarchieebenen hinweg

Açıklama:

Özellikle bir işletme içerisindeki tüm kademeleri kapsayacak şekilde veri ve bilgi trafiğinin üst seviyede bir akıcılıkla gerçekleştirilebilmesidir.

İlgili Kavramlar:
Dikey Entegrasyon (Vertical Integration), Dikey Etkileşim (Vertical Interaction), Yatay Entegrasyon (Horizontal Integration), Yatay Etkileşim (Horizontal Interaction)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...