Doğrulama (Türkçe)

Tanımlanmış özelliklerde açıklanan gerekliliklerin test edilerek, incelenmesidir. Not: Bir ürün gerekli koşulları yerine getiriyorsa, bu işlevsel özelliklerin denetiminin başarılı olduğu anlamına gelir.

Verification (English)

Examination, testing of the requirements described, defined in the specifications. Note: A product fulfills the specifications, i.e. examination according to the functional requirement specifications was successful.

Verifikation (-e) (Deutsch)

Überprüfung von in der Spezifikation beschriebener; festgelegter Anforderungen. Anmerkung: Ein Produkt erfüllt die Spezifikation, das heißt, die Pflichtenheft-Überprüfung ist erfolgreich

Açıklama:

Karmaşık dijital sistemlerdeki iletişim dikkate alındığında, başta yazılımlar ve sistemlerinin doğrulanması, özellikle siber fiziksel sistemler için ayrı bir öneme sahiptir. Geçerlilik (validation), doğrulama (verification) ile karıştırılabilmektedir. Genelde, geçerlilik çalışmasında, doğru ürün veya hizmetin yapılıp yapılmadığı sorgulanırken; doğrulama sürecinde, ürün veya hizmetin, doğru yapılıp yapılmadığına odaklanılır.

İlgili Kavramlar:
Doğrulama (Verification), Doğrulama Testi (Verification Testing) Geçerlilik (Validation), Karmaşık Sistemler (Complex Systems), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...