Katma Değer Sistemi (Türkçe)

Sadece çapraz bağlantıları değil fakat, aynı zamanda karşılıklı bağımlılıkları da içerebilen, katma değer zincirlerinden veya değer zincirlerinden oluşan ağ veya sistemdir.

Value Added System (English)

Network or system consisting of value-creation chains or value chains which can include not only cross-connections but also dependencies between them.

Wertschöpfungssystem (-s) (Deutsch)

Netzwerk oder System aus Wertschöpfungsketten, das sowohl Querverbindungen als auch Abhängigkeiten zwischen diesen beinhalten kann.

Açıklama:

Katma değer sistemi; değer zincirindeki katılımcılarla birlikte, iletişim teknolojileri, bilgi modelleri, veriler vb. tüm faktörlerin bir araya geldiği ortamı özetler.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Değer Zinciri Yönetimi (Value Chain Management) İnovasyon (Innovation) Katma Değer Sistemi (Value Added System), Katma Değer Süreci (Value Added Process), Katma Değer Zinciri (Value Added Chain)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...